Petr Zavadil, 1975-

ocenění:

1995 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.
2005 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Valente, J. Á. V kořenech světla ryby. Fra, 2004
2011 Cena Josefa Jungmanna, 1. místo, hlavní cena. Gamonedo, A. Tohle světlo. Agite/Fra, 2010

účast v porotě: