Stanislava Pecková, 1985-

ocenění:

2004 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.