Jana Vopatová, 1979-

ocenění:

2001 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.