Jan Dědič, 1981-

ocenění:

2000 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.