Ivan Řeka, 1979-

ocenění:

1999 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.