Veronika Křenková, 1978-

ocenění:

1997 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.