Anna Klofáčová, 1979-

ocenění:

1997 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.
1998 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.