Tereza Ješátková, 1979-

ocenění:

1997 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.