Jan Kyselý, 1974-

ocenění:

1996 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.