Iveta Coufalová, 1976-

ocenění:

1996 Ortenova Kutná Hora, 2. místo.
1998 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.