Irena Szábová, 1972-

ocenění:

1994 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.