Erik Lukavský, 1975-

ocenění:

1994 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.