Jakub Dajč, 1973-

ocenění:

1994 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.