Jiří Kučera, 1973-

ocenění:

1994 Ortenova Kutná Hora, 3. místo.
1995 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.