Vladimír Pistorius, 1951-

ocenění:

účast v porotě: