Jakub Cepník

ocenění:

2017 Literární cena Vladimíra Vokolka, B (19-24 let), 2. místo.
2018 Ortenova Kutná Hora, 3. místo.
2021 Cena Vladimíra Macury, čestné uznání.