Alexandra Berková, 1949-2008

ocenění:

účast v porotě: