Zdeněk Palusga, 1956-

ocenění:

2014 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Taxis