Martina Kavková

ocenění:

2007 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.