Alice Nellis, 1971-

ocenění:

2006 Cena Alfréda Radoka, 3. místo. Barikády