Petr Pýcha, 1972-

ocenění:

2006 Cena Alfréda Radoka, 2. místo, a zvl.cena ČR3 Vltava. Léto v Laponsku