Klára Suchanková, 1987-

ocenění:

2006 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.