Jonáš Hájek, 1984-

ocenění:

2005 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.
2006 Ortenova Kutná Hora, 3. místo.
2007 Cena Jiřího OrtenaSuť. Fra, 2007