Milada Vencourová

ocenění:

1993 Překladatelská soutěž Jiřího Levého, próza, 2. místo.
1995 Překladatelská soutěž Jiřího Levého, próza, čestné uznání. Rushdie, S. Prorokův vlas